Kusinerna Riippa

@ Pikkulava

Nainen, mies, kitara ja juuret... Juuret... Luonto, kansanuskomuksia, pohjoinen elämä.

Första skivan innehöll flera traditionella melodier och texter av Nedervetil skalden Alexander Slotte. Den nyligen utkomna Irrbloss innehåller duons egen musik och texter med rötterna i samma jord. Naturen, livet i norr, vardagens skimmer, folktro, fantasi och verklighet. Och trollbindande melodier. Jessica Riippa, sång  Niko Riippa, gitarr.

An unique blend of finnish tradition and modern americana.

Kaikki keikat